شرایط گارانتی خودرو

آگوست 15, 2015 2:24 ب.ظ

کلیه محصولات کاوه دیزل به مدت سه سال و یا چهارصد هزار کیلومتر هر کدام که زودتر فرا برسد تحت پوشش گارانتی می باشد.

ضمانت رنگ کلیه محصولات شرکت کاوه دیزل به مدت ۱۸ ماه و ضمانت قطعات ۶ ماه و یا ۱۰۰۰۰ کیلومتر و  ضمانت خدمات ارائه شده توسط نمایندگان این شرکت به میزان ۲ ماه و یا ۳۰۰۰ کیلومتر تحت پوشش گارانتی می باشد.

دستور العمل و ضوابط گارانتی محصولات شرکت کاوه دیزل