حضور با شكوه شرکت كاوه ديزل در چهاردهمين نمايشگاه بين الملى حمل و نقل و خدمات شهرى تهران

اکتبر 31, 2016 10:19 ق.ظ

حضور با شكوه شرکت كاوه ديزل در چهاردهمين نمايشگاه بين الملى حمل و نقل و خدمات شهرى تهرانphoto_2016-10-31_09-40-01