حضور شرکت کاوه دیزل در پانزدهمین نمایشگاه خودرو و قطعات خودرو شیراز ۲۲ تا ۲۵ تیر ۱۳۹۵

تیر ۱۵, ۱۳۹۵ ۱۰:۵۶ ق.ظ

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی خودرو و قطعات خودرو شیراز در محل نمایشگاه های بین المللی فارس ۲۲ تا ۲۵ تیرماه ۱۳۹۵

منتظر حضور گرمتان هستیم.

590001014