حضور شرکت کاوه دیزل در شانزدهمین نمایشگاه خودرو مشهد ۱۸ تا ۲۲ مرداد ۱۳۹۵

آگوست 3, 2016 9:40 ق.ظ

 حضور شرکت کاوه دیزل در شانزدهمین نمایشگاه خودرو، قطعات و صنایع وابسته خودرو مشهد ۱۸ تا ۲۲ مرداد ۱۳۹۵ منتظر حضور گرمتان هستیم.2